فضا

در این پروژه، پیشنهاددهنده باید یک برد الکترونیکی پردازشگر را تحویل دهد که امکان تعیین وضعیت غیردقیق ماهواره مکعبی را مقدور نماید.

مشخصات این برد بر مبنای ورودی و خروجی های زیر قابل تعیین خواهد بود:

- توان پردازشی: 10MIPS با قابلیت پشتیبانی RTOS

- حافظه روی برد: 8 گیگابایت NAND

- حافظه جانبی: امکان پشتیبانی uSD تا ظرفیت 16 گیگابایت

- فصل مشترکهای قابل پشتیبانی: I2C/2*CAN/2*SPI/4*UART

- برنامه ریزی: امکان اجرا از بیرون با کانکتور مستقل (از کانکتورهای تغذیه و داده)

- حسگر مغناطیسی روی برد: 

          بازه اندازه گیری: 60000nT to 60000nT-

          رزولوشن: بهتر از 10 نانوتسلا

          نویز: کمتر از 20 ناتوتسلا (RMS/Hz)

          عمودیت: بهتر از یک درجه

          خروجی داده: 24 بیتی در سه محور

 - حسگر جایروی نرخی روی برد:

          بایاس: کمتر از نیم درجه در ساعت

         رزولوشن: بهتر از صدم درجه بر ثانیه

          ARW: کمتر از 0.2 درجه بر مجذور ساعت

          عمودیت: بهتر از یک درجه

          خروجی داده: 24 بیتی در سه محور

- ورودی حسگر خورشید: 4 ورودی از پنل های خورشیدی با 4 کانکتور جدید

- تعیین موقعیت: گیرنده GPS (با دقت تعیین موقعیت بهتر از 25 متر)

- مدیریت روی برد: قابلیت برداشت و ذخیره اطلاعات به صورت خودکار با فرکانس یک هرتز

- فصل مشترک داده: I2C/CAN

- فصل مشترک ولتاژ: 5 ولت

- توان مصرفی: کمتر از 500 میلی وات (متوسط)

- جرم : 60 گرم

- کانکتور تغذیه: XH

- کانکتور داده: XH

- ابعاد: 84 در 84 در 10میلی متر (چهار سوراخ 3 میلی متری در چهار گوشه برد که مرکز آنها با فاصله 3 میلی متر از لبه ها قرار بگیرند و جانمایی تایید شود)