فضا

نرم افزار کنترل نرخ چرخش ماهواره، نرم افزاری برای چرخش زدایی ماهواره مکعبی در مدار دایروی مستقل از پارامترهای مداری (از جمله ارتفاع و میل مداری) آن است که بر روی پردازنده روی برد راه اندازی خواهد شد و مشخصات ورودی آن برای طرح به شرح زیر است:

- مدار دایروی مستقل از پارامترهای مداری

- بلک باکس با تعیین ورودی ها(ی حسگرها) و خروجی ها(ی عملگرها)

- حداکثر پردازش مورد نیاز، 5MIPS

- قابلیت صحه گذاری به صورت SIL

- قابلیت صحه گذاری به صورت HIL (مستقل از نوع / برند سخت افزار)

- قابلیت تطابق نرم افزار بر پردازنده های ARM با سیستم عامل FreeRTOS