فضا

این پروژه با هدف طراحی و ساخت مدل مهندسی رادار غیرفعال کنترل ترافیک هوایی (ADSB) برای استفاده در ماهواره مکعبی تعریف شده و تعداد مدنظر برای تحویل گیری در مرحله اول یک عدد است. پروپوزال برتر به شرط ساخت در موعد زمانی مطلوب و گذران موفق تمامی آزمونها، به عنوان نمونه مدنظر در وب سایت برای فروش لحاظ خواهد شد. بازار فروش تمامی تجهیزات داخلی و خارجی خواهد بود و توافقنامه فروش مستقل از اجرای این پروژه منعقد می گردد.

برای دریافت مشخصات و جزئیات این پروژه فایل مشخصات را دانلود فرمایید.