فضا

این پروژه با هدف طراحی و ساخت مدل مهندسی یک فرستنده-گیرنده ​به منظور ارتباط بین ماهواره ای (ISL) در ماهواره های مکعبی تعریف شده و تعداد مدنظر برای تحویل گیری در مرحله اول یک عدد است. پروپوزال برتر به شرط ساخت در موعد زمانی مطلوب و گذران موفق تمامی آزمونها، به عنوان نمونه مدنظر در وب سایت برای فروش لحاظ خواهد شد. بازار فروش تمامی تجهیزات داخلی و خارجی خواهد بود و توافقنامه فروش مستقل از اجرای این پروژه منعقد می گردد.

برای دریافت مشخصات و جزئیات این پروژه فایل مشخصات را دانلود فرمایید.