فضا

این پروژه برای طراحی و ساخت کنترل کننده دو محوره آنتن در نظر گرفته شده که بتواند بر مشخصات ورودی ذیل تطابق داشته باشد: 

- جرم آنتن: 5 کیلوگرم

- زاویه چرخش در راستای سمت (Azimuth): 370درجه

- زاویه چرخش در راستای ارتفاع (Elevation): 180 درجه

- نرخ چرخش: مطابق با رهگیری ماهواره در مدار LEO

- گامهای چرخش: 0.5 درجه

- مدت زمان پیوسته: 10 دقیقه

- اتصال به آنتن: میله با قطر 50 میلی متر

- کنترل آنتن: دستی و برنامه ای با اتصال به رایانه شخصی با رابط USB

- تغذیه: برق شهری

- قفل: مکانیکی و الکترونیکی

- اتصال زمین: هم بند 

- مقاومت در برابر باد: تا 70 کیلومتر بر ساعت

- مقاومت در برابر رطوبت: مقاوم در برابر بارش باران (IP44)

- وزن کل به همراه پایه نصب 3 متری: کمتر از 100 کیلوگرم

 

لازم است پیشنهادات شما که شامل زمان تحویل برد (دو نمونه) و هزینه مدنظر است، حداکثر تا 30 فروردین و با کد ATRK-J در موضوع، به ایمیل info@faza.ir ارسال شود. همچنین پیشنهاددهنده پس از تایید پیشنهاد توسط تیم اجرایی، باید بتواند طراحی خود را تا 15 اردیبهشت به همین ایمیل ارسال کند.