فضا

آنتن زمینی مدنظر باید به صورتی طراحی و ساخته شود که در برای دریافت سیگنال از ماهواره های مدار LEO نیازی به رهگیری نداشته باشد.

به این منظور مشخصات آنتن به شرح زیر مطلوب است:

- فرکانس کاری: 400-480 مگاهرتز

- بهره: 12dBi

- پهنای بیم: 100 درجه

- پهنای باند: 70 مگاهرتز

- جرم : نامحدود

- قطبیت: RHCP و LHCP با دو تغذیه

- کانکتور: SMA / N-Type با 50 اهم

- ابعاد: بدون محدودیت (نحوه نصب در تعامل تعیین خواهد شد)