ترویج دانش فضایی، اگر مهم‌ترین بخش دانش فضایی نباشد، یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن است. این مساله از آن دیدگاه دارای اهمیت است که دانش فضایی بدون ترویج و اشاعه‌ی آن و فرهنگ‌سازی چگونگی بهره‌برداری از آن در زندگی روزمره بلافایده خواهد بود. از طرفی دیگر، با توجه به اینکه فعالیت ترویج به صورت مستقیم با افرادی که تخصصی در حوزه‌ی فضایی ندارند، مرتبط است، به مراتب از دشواری‌های خاص خود برخوردار است. از این رو، تیم تخصصی فضا، با تدوین برنامه‌های جامع و متنوع، روند ترویج دانش فضایی را در جامعه از کودکان تا بزرگسالان تدوین کرده و ارائه می‌کند. این روند، با توجه به مقتضیات اجرای برنامه دارای بخش‌های مختلفی است که مبتنی بر درخواست و زمان قابل ارائه است.

یک نمونه پیشنهاد برنامه‌ی ترویجی، یک دوره‌ی آموزشی به شرح جلسات زیر است:

جلسه

موضوع

محتوای آموزشی

محتوای کارگاه

1

مبانی شناخت فضا

گرانش تاریخچه شناخت فضا معرفی مدار

راهنمای آسمان شب

2

آشنایی با فضا

معرفی محیط فضا ورود به فضا کاوش فضا

کیت سه بعدی یک راکت فضایی

3

منظومه شمسی

معرفی سیارات و مشخصات آنها معرفی اجرام دیگر منظومه

کیت 3 بعدی منظومه

4

بهره‌برداری از فضا

کاربردهای فضایی تشریح بستر فضا برای رفع نیازها و حل مشکلات

کیت 3 بعدی ماهواره GPS

5

ماموریت‌های فضایی

فلسفه انواع ماموریت‌های پیشرفته

کیت 3 بعدی تلسکوپ هابل

6

ماهواره

معرفی کلاس‌ها اصلی‌ترین بخش‌ها

کیت 3 بعدی ماهواره سنجشی

7

سفینه‌های سرنشین‌دار

معرفی معروفترین‌ها ماموریت‌ها اصلی‌ترین بخش‌ها

کیت 3 بعدی شاتل فضایی

8

کاوشگرها

معرفی معروفترین‌ها ماموریت‌ها اصلی‌ترین بخش‌ها

کیت 3 بعدی کاوشگر کنجکاوی

9

ایستگاه‌های فضایی

معرفی معروفترین‌ها ماموریت‌ها اصلی‌ترین بخش‌ها

کیت 3 بعدی ایستگاه فضایی